ตารางวันหยุดตลาดหุ้น

วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2555
วันจันทร์
2 มกราคม
ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555)
3 มกราคม วันหยุดพิเศษ (เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)*
วันพุธ
7 มีนาคม
วันมาฆบูชา
วันศุกร์
6 เมษายน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันศุกร์
13 เมษายน
วันสงกรานต์
วันจันทร์
16 เมษายน
ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 14 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน)
วันอังคาร
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์
7 พฤษภาคม
ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม)
วันจันทร์

4 มิถุนายน

วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดี
2 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์
13 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม)
วันอังคาร

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันพุธ
5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันจันทร์

10 ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์

31 ธันวาคม

วันสิ้นปี


หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

*เพิ่มเติมโดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดวันหยุดทำการซื้อขายเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554

Monday, May 16, 2011

เทคนิคการเล่นหุ้น


เทคนิคการเล่นหุ้นแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. รอเงินปันผล - ซื้อหุ้นเพื่อรอเงินปันผล
2. ซื้อถูกขายแพง - ซื้อช่วงที่ราคาหุ้นต่ำและเริ่มประคองราคาได้ แล้วขายในช่วงที่ราคาเกือบสูงสุด
3. กราฟเทคนิค - คิด วิเคราะห์และประมวลผลจากกราฟอย่างเดียว โดยไม่สนราคาหุ้นว่าจะสูงเกินทุนหรือไม่
4. ผสมผสาน - นำเทคนิคทั้ง 3 มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

ทคนิคผสมผสานของผม
1. เน้นซื้อถูกขายแพงเป็นหลัก หาหุ้นที่ราคาต่ำและเริ่มประคองราคาขึ้น แล้วจดไว้ในกระดาษซัก 2-5 ตัว

2. นำหุ้นที่เลือกมาวิเคราะห์ด้วยกราฟเทคนิค กราฟเทคนิคที่ใช้โดยทั่วไปคือ
- EMA 7 15 25 โดยปกติ กราฟเลขน้อยตัดลงที่เลขมากจะเป็นขาลง,ถ้าเลขน้อยตัดขึ้นกับเลขมากจะเป็นขาขึ้น
- MACD
- RSI มีค่าระหว่าง 0 - 100 ช่วงที่น่าซื้อหุ้นคือ 25-40 คือราคาหุ้นไม่สูงเกินจริงมากนัก

3. ตัดสินใจเลือกหุ้นที่ดีที่สุด 1-2 ตัว
4. ซื้อหุ้นเก็บไว้
5. รอจังหวะที่หุ้นขึ้น
6. ขายทำกำไร 

No comments:

Post a Comment